NEDEN ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ GEREKLİ?                                                                     NEDEN ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ GEREKLİ?
 
ASKER HEKİMLER, HEMŞİRELER, SIHHİYE ERLERİ, ASKER HASTANELERİ, SIHHİ LOJİSTİK…
SAĞLIK?

Sağlık;  yalnızca hastalık ya da sakatlıkların yokluğu olmayıp, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olma durumudur. Bu tanım tüm insanlar gibi askerler için de geçerlidir. Yalnız savaşta yaralanmamak ya da hastalanmamak değil, barışta da bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik içinde olmaktır, sağlıklı olmak. Askeri Sağlık Sistemi TAM İYİLİK HALİ için kurulmuş bir sağlık sitemidir. Hastaneler, hekimler, sağlık çalışanları, lojistik destek bu sistemin ayrılamaz parçalarıdır.
 
MEHMEDİN YARASINI MEHMEDLER ANLAR
Savaşta en uçtaki birliğin hemen yanındadır sıhhiye onbaşı, AYIRMA İSTASYONUNDA. Buradan yaranın derecesine göre geriye doğru tahliye edilir, muharip asker. Biribiri ardındaki  daha kapsamlı sağlık birimlerine doğru. Ayırma istasyonunun gerisinde sırasıyla ilk yardım yeri, revir, asker hastanesi ve en geride memleket içinde en kapsamlı asker hastanesi veya devlet hastanesi bulunur. Günümüzde 1, 2, 3'üncü basamak şeklinde kurulan sağlık sevk zinciri gibi. Çatışma koşullarındaki asker, yaralanırsa gene bir silah arkadaşı tarafından en uygun tedavi yerine kadar taşınacağından emin olarak görevini yapar. Sıhhi tahliye ve tedavi çok önemlidir. Askeri sağlık sistemi içindekiler de tüm sağlıkçılar gibi Hipokrat yeminine göre davranırken, kendilerini silah arkadaşlarına şifa bulmakla daha bir  sorumlu hissederler.  Kurşun yaralarına, çatışma psikozlarına daha bir aşinadırlar. Askerin sağlığı bir sistem içinde korunur, tedavi ve rehabilite edilir. Bu Askeri Sağlık Sistemidir; eğitimiyle, lojistiğiyle, rehabilitasyonuyla, bakımıyla, ameliyatlarıyla, tedavisiyle bir bütündür. Hatta hasta yaralı yakınları da bu sistemin içinde değerlendirilir.

Bir asker cerrah deyim yerindeyse kurşun yaralarıyla, asker ortopedist kesilecek kol bacaklarla, asker psikiyatrist çatışma şoklarıyla uzmanlaşır v.b.  Tedavi bir ekip işidir, hekiminden hasta bakıcısına, hemşiresinden temizlikçisine, yöneticisinden teknokratına, eczasından laborantına, diş hekiminden teknisyenine,  araştırmacısından ikmalcisine  kadar… Askeri Sağlık Sistemi aynı düşünce ve hedef doğrultusunda, “Askere Şifa”, eğitim görmüş, sahada görevler yapmış, birlikte savaş koşullarında çareler üretmiş gönül birliği içindeki sağlık askerleridir.
Savaşın barış kahramanlarıdır onlar.  Aynı zamanda Barışın da savaş kahramanları…

 
Hem askeri, hem tıbbi eğitim…
GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) en üst en gelişmiş eğitim ve tedavi merkezi idi. GATA bünyesinde Eğitim okulları ve üniversite hastanesi düzeyinde İstanbul ve Ankara’da iki Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardı. Deniz ve Hava kuvvetlerinin özelliklerine göre uzmanlaşmış  Deniz ve Hava Hastaneleri.. Ayrıca yurt sathına yayılmış, asker yoğunluğuna göre yapılandırılmış 35-40 Asker Hastanesi. Tüm sistemi destekleyen bir ikmal bakım onarım teşkilatı. Adli konularda, tıp etiği konularında uzmanlaşan birimler vardı. Personel ve ikmal tedarik konuları Milli Savunma Bakanlığınca tek elden yürütülürdü.
         İZMİR ASKER HASTANESİ                             GATA İSTANBUL HAYDARPAŞA                 ANK. ASKER HASTANESİ
DENEYİM…ARŞİV…YAYIN
Karşılaşılan durumlar, uygulanan tedaviler hep kayıt altına alınır, yayın haline getirilir. Askeri Sağlık Sistemi yok edilinceye kadar oylumlu bir arşiv, elden ele, kuşaktan kuşağa geçen bir deneyim zenginliği vardı.ULUSAL VE ULUSLARARASI NORMLARA UYGUNLUK
 
GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ KLİNİĞİNE TÜRK CERRAHİ HEKİMLER DERNEĞİ BAŞKANI PROF.DR. SEMİH BASKAN TARAFINDAN ONAY VE TAKDİR BELGESİ VERİLMESİ, 2013.
 
HARP CERRAHLIĞI
Trafik kazasında da kol bacak kopuyor, ne farkı var demeyin; askerin kopan bacağı vazife uğrunadır, asker cerrah daha iyi anlar çekilen acıyı. Yaralı asker kendisine bir silah arkadaşının bakacağı ve tedavi edileceği inancıyla atılır ileri, sarılır görevine… Barış koşullarında başlar “askeri hekimlik”,”askeri hemşirelik” v.b.…. Eğitimler evrensel ölçülerde geliştirilir. Tüm askeri cerrahlar dallarına uygun olarak harp cerrahisi eğitimi alır ve alanında harp cerrahı olur. Diğer sağlık çalışanları da benzer eğitimden geçer.
Askeri sağlık sistemi içinde yer alan her sağlık görevlisi zor koşullarda şifa dağıtmaya alışkındır. Sık karşılaşılmayan salgın hastalıklar, deprem yangın gibi afetlerde de muharebe koşullarına göre hazırlanmış düzeniyle hızla çevresine yardım ve destek sağlar.

ASKER HASTANESİ
Askeri Hastane deyimi yanlış kullanılıyor, doğrusu "ASKER HASTANESİ"dir. Asker hastanesidir ama gelen hiçbir sivil hasta da geri çevrilmemiştir. Asker hastanelerine toplumun saygısı ve güveni vardır, ancak diğer sağlık kurumlarında yeterli tedavi alamayınca bir umutla yönelir Asker hastanelerine. Bilir ki o hastaneler öncelikle silah altındaki oğulları, torunları  ve onlara komuta edenler içindir öncelikle. Sadece askerlere öncelik verilir, sadece daha saygın bir düzen vardır, asker Hastanelerinde.  Asker hastaneleri kapatıldıktan, daha doğrusu sivilleştirildikten sonra bu hastanelerde görev yapan çok hekim ve hemşireden asker sağlıkçıların yanında adeta mesleğe yeniden başladıklarını söylediklerine tanıklığım vardır. Bir çokbaşarılı sağlık memuru, hemşire de askerliğini sıhhiye askeri olarak yapanlardır.

 
Abartılı gibi gelse de nasıl bir düzen…sevgi…saygı…ilgi…?


Disiplin denince akla hep sertlik, hoşgörüsüzlük gelir, ama buradaki görevin mükemmelliğine karşılıklı sevgi saygıya işarettir.
 
 

Ordusu, askeri olan her ülkenin Askeri Sağlık Sistemi vardır. Türkiye’mizde 2016’dan beri YOK. Askeri sağlıkçılar biribirleriyle iletişim ve dayanışma içinde, tüm tıbbi gelişmeleri ve teknolojiyi takip eder, bilgi paylaşır…Türk askeri dışında… Avusturya’nın 34.000 askeri için üç(3) Asker hastanesi, Almanya’nın 185.000 askeri için beş(5) Asker hastanesi, Fransa’nın 278.715 asker için sekiz(8) Asker hastanesi v.b. var. Tabii ki Kostarika’nın, Panama’nın, Vatikan’ın  askeri de yok , asker hastanesi de!


                                                          ASKERİSAĞLIKCILAR…HEM SAVAŞAN, HEM YAŞATAN…!

 
Askeri Sağlık Sistemi, Askeri Eğitim Sistemi kendine özgü koşullara göre tesis edilir, idame ettirilir, geliştirilir. Bundan tüm toplum yarar görür. Askerler zor koşulların fedakar vatan hizmetkarlarıdır. Tabii ki her vatanseverin ülkesi için gözünü kırpmadan herşeyini vereceği mutlaktır, amma Askerler bunun için hazırdır, donanımlıdır, eğitimlidir, bu da çok büyük bir kuvvet çarpanıdır.

Askeri Eğitim Sistemi de Askeri Sağlık sistemi gibi kendine özgü normları olan ve kendini sadece ama sadece devlete, ulusa, cumhuriyete ve de ebedi Başkomutan ATATÜRK’e borçlu hisseden bireylerden oluşur, oluşmalıdır. Bu kutsal sistemlere her zaman saldırı olacaktır, hain darbe girişiminde olduğu gibi gerçek evlatları ihanete izin vermeyecek, değerlerine bağlılığı sürdürecektir. 

SONUÇ OLARAK; TÜM VATANIN VE ULUSUN TONGAYA DÜŞTÜĞÜ, ACISINI ÇEKTİĞİ, LANET HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN FATURASI YALNIZ ASKERİ KURUMLARA KESİLMEMELİ, KAPATILMAYAN DİĞER SİSTEMLER GİBİASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ VE ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİ GELENEKSEL YAPISIYLA YENİDEN ULUSUMUZA HİZMETE DEVAM ETMELİDİR…


2019 yılında Askeri hekim alınmasıyla ilgili yapılan duyurulara bazı sorular…!
- Askeri doktor olursam doğu görevleriyle, operasyon bölgelerindeki askeri hastanelere ve 3 5 yılda bir tayinle ordan oraya sürüklenir miyim?
- Döner sermaye alamadıklarını da duydum. Bu kadar sıkıntı ve disipline karşı böyle mi?
15 yıl asker olarak çalışmak zorunlu diye duymuştum ve çok sıkı eğitim var.
- Anladığım tek şey statüsü çok iyi, çalışma şartları normal doktora göre daha kötü. biraz soğudum ister istemez…

                 BU TÜR SORULARI SORMADAN MESLEĞE, VATANA GÖNÜL VERMEKTİR ASKER OLMAK…