TEMEL DEĞERLER


  • Dürüstlük,
  • Güvenirlilik ve Saygınlık,
  • Milli Değerlere, Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık,
  • Şeffaflık,
  • Yüksek Sorumluluk Duygusu,
  • Gönüllülük,
  • Yardım Severlik,
  • Yaratıcı Katılımcılık,
  • Tarafsızlık,
  • Bilimselliktir.

Scorpiol