CIOR (NATO MÜTTEFİKLER ARASI İHTİYAT SUBAYLARI KONFEDERASYONU) FAALİYETLERİ


1.CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers) (Müttefikler Arası İhtiyat Subayları Konfederasyonu ) NATO tarafından da tanınmış bulunan ,ancak NATO’dan bağımsız uluslar- arası bir örgüt olup, NATO karargahlarında halen CIOR konusu  ile ilgilenen birimler ve kişiler görev yapmaktadır. Nitekim, NATO karargahlarından subaylar CIOR toplantılarına gelip resmen sunum yapmaktadırlar. Halen 36 ülkeden 1.3 milyon ihtiyat (RESERVE) subayının (bizde emekli subayın ) çıkarlarını koruyan dünyanın en büyük ihtiyat subayı kuruluşudur. CIOR ‘un ana görevi, ihtiyat subaylarının sorunlarıyla ilgilenmek, ihtiyat sorunları hakkında NATO karargahına tavsiyelerde bulunmak  ve ihtiyat subaylarının muhtemel bir NATO harekatını en iyi şekilde desteklemesini sağlamaktır. CIOR’da ülkemizi TESUD temsil etmekte ve her yıl MSB. tarafından CIOR’a üyelik aidatı ödenmektedir.

 2.CIOR’un her yıl yapılan planlı toplantıları şunlardır:

 a- CIOR-IBM-1  Toplantısı( CIOR İlkbahar Ara Toplantısı)

 b- CIOR-Yaz Kongresi ve Askeri Yarışmalar

 c- CIOR-IBM-2  Toplantısı( CIOR Sonbahar Ara Toplantısı)

 d- CIOR Semineri ve Kış Kongresi

 e-Barış İçin Ortaklık (PFP) ve açılım (outreach) atölye çalışması

 f-CIOR Lisan Akademisi

3.CIOR çalışmaları komiteler halinde yapılmaktadır. Başlıca komiteler şunlardır:

 a-Savunma ve Güvenlik Komitesi (DEFSEC)

 b-Sivil-Asker İşbirliği Komitesi (CIMIC)

 c-Halkla İlişkiler Komitesi (PA)

 d-Askeri Yarışmalar Komitesi (MILCOMP)

 e-Barış İçin Ortaklık ve Açılım Komitesi (PFP)

 f-Lisan Akademisi Komitesi (CLA)

 g.Hukuk İşleri Komitesi

 h.Sempozyum Komitesi

4. Gelecek Toplantılar; 
Yaz Kongreleri ;

2017               : Prag (31 Temmuz - 06 Ağustos 2017)
2018               : Kanada
2019               : Polonya
2020               : Avusturya

Ara Toplantılar;
IBM - 2 İlkbahar ara toplantısı   : 05-08 Nisan 2017, Prag
IBM - 3 Sonbahar ara toplantısı : 01-04 Kasım 2017, Prag