YURT DIŞI TOPLANTILARIN İCRASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR


1.Yurtdışı toplantıların giderleri kesinlikle üyelerin aidat gelirlerinden karşılanmamaktadır. Bu maksatla her yıl TESUD’a Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenek tahsis edilmektedir.

 2.Katılacağımız toplantılar bir yıl önceden Milli Savunma Bakanlığı’na teklif edilmekte, bakanlıkça onaylanmakta ve bu toplantılar için ödenek tahsis edilmektedir. Bakanlıkça onaylanmamış bir toplantıya gitmek mümkün değildir. Bu toplantılara kimlerin katılacağı CIOR tüzüğü esasları doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Planlı toplantılara katılım bir görev olarak kabul edilmekte ve mutlaka katılım sağlanmaktadır.

3.Tahsis edilen ödeneklerin prensiplere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı her yıl MSB. tarafından denetlenmektedir.

4.Nadiren, ülke menfaatleri gereği onaylı toplantıların dışında bir toplantıya katılmak gerekirse bu da MSB.’den izin alınmasını müteakip yönetim kurulu kararı ile mümkün olabilmektedir.

5.Toplantıların maliyetini asgariye indirmek için; uçak bileti rezervasyonları çok önceden yaptırılmakta, fiyatı en uygun havayolları, uçuş saatleri ve oteller tercih edilmektedir.

6.Toplantıya azami hazırlıkla gidilmekte, toplantılar esnasında tartışmalara katılım sağlanmakta ve sunumlar yapılmak suretiyle ülkemizin en iyi temsiline çalışılmaktadır.