Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarafından Alınan Referandum Kararı ile İlgili TESUD Kamuoyu Bildirisi19 Eylül 2017 , Salı
KAMUOYU BİLDİRİSİ
 
Birinci Dünya Savaşı sonunda, savaşın galibi güçlerin petrol eksenli ekonomik ve siyasal hesapları doğrultusunda Ortadoğu’da çok sayıda yapay devlet dünya siyaset sahnesine çıkartılmıştır.

Ülkemiz, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı verdiği, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yüz yıl önce yaşanan olayların aynısını bugün de yaşamaktadır. O dönem dünya siyaset sahnesinde İngiltere ve Fransa’nın üstlendiği rolleri ve eylemleri, bugün Büyük İsrail’i kurmak isteyen ABD ve uydusu İsrail üstlenerek, dayatmaktadır.

Birinci ve İkinci Körfez savaşları ile Irak’ın toprak bütünlüğü büyük ölçüde zedelenmiş, Irak’ın kuzeyinde kukla bir yönetim oluşturulmuştur. Aynı şekilde son yıllarda Suriye’de yaşanan gelişmeler ile de Suriye’nin toprak bütünlüğü yok edilmek istenmektedir.

Son dönemde yaşanan ve siyasi, hukuki, ekonomik, diplomatik ve askeri boyutları da olan, çok yönlü, karmaşık bir sürecin sonunda; Irak’ın Kuzeyinde oluşturulan Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından,  25 Eylül 2017 günü bağımsızlık için referandum yapılması kararı alınmıştır. 

Bu karar, Irak’ın ve diğer bölge ülkelerinin olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne de doğrudan bir tehdittir.

Ayrıca, Kerkük gibi Türkmen İllerinin referanduma dahil edilmesi, Türkiye Cumhuriyetine karşı açık bir meydan okuma olarak değerlendirilmektedir.

Bölgede büyük gerginlik ve çatışmalara neden olacağı açıkça görülen bu karardan derhal vazgeçilmelidir.

Referandum’un bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve kaos ortamından en çok etkilenecek ülke olan Türkiye, referandum kararının iptali için siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve gerekiyorsa askeri tüm tedbirleri almak ve uygulamak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli menfaatlerine aykırı olduğu açık ve net olan bu faaliyetin durdurulması için, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olmak üzere, bütün yetkili kurum ve kişileri, ülkemize yönelik bu tehdidi bertaraf etmek için göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Merkezi