BAŞKANIN MESAJI - 9


Değerli Üyelerimiz;
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emekliye ayrılışının 91'inci yılı münasebetiyle 30 Haziran Cumartesi günü "Dünya Emekliler Günü" kutlanmış ve bu kapsamda Anıtkabir ziyareti yapılarak Atamızın mozolesine çelenk sunulmuştur.
Bu ziyaret esnasında Anıtkabir Defterine yazmış olduğum yazıyı, bugünün mana ve önemi yansıtması nedeniyle sizlerle paylaşıyorum;
Ulu Önder ATAM;
"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken (güçlüyken) bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." diye işaret ettiniz.
Atam; siz Evlad-ı Fatihan soyundan gelen birisi olarak mazide muktedirken, o zaman Trablusgarp, Bingazi, Derne, Tobruk daha vatan iken, Osmanlı deniz gücü yetersizliğinden, oralara denizden gitmek mümkün değil iken, çok az bir kısmı demir yoluyla olmak üzere, bazen at sırtında, bazen deve sırtında, bazen yaya 4000 kilometre savaşmak için gidip, savaşıp, 4000 kilometre geri döndünüz. Bu muktedirliğinizi 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olmanıza rağmen, hiç emekli olmamış gibi ölümünüze kadar devam ettiniz.
Daha Cumhuriyet kurulmadan İzmir İktisad Kongresinde askeri zaferlerin, iktisadi zaferlerle taçlanmadıkça bağımsız, hür yaşamanın mümkün olmadığını, yine bize işaret ettiniz.
Sonra, yüzlerce fabrika kurarak, sayıları milyonları bulan işçi sınıfını yarattınız. Köylünün bu ülkenin efendisi olduğunu belirtip desteklediniz. Milletin karnını doyurdunuz. Fabrikalara hammadde üreticisi haline getirdiniz.
Bugün bu ülkede 12 milyonu aşkın emekli varsa, ilke ve düşünceleriniz doğrultusunda yaratılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin, işaretiniz doğrultusunda, yaşlı vatandaşları ve emeklilerini milletimizin yaşama kudretinin en önemli kıstası olarak görmesidir.
Rahat uyu Atam.
Dünya Emekliler Gününüz kutlu olsun.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

(Birlik Dergisi 220 Sayı)

BAŞKANIN DİĞER MESAJLARI