BAŞKANIN MESAJI - 17 (SAYI 231-232-233)


Değerli “BİRLİK” Okurları:
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetimini 06 Mayıs 2021'de değerli arkadaşlarımla birlikte üstlendik.

Görevi süremiz içerisinde, tüzüğümüzün "Amaç" maddesinde belirtilen ve hepimize sorumluluk yükleyen "Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine,  ATATÜRK'ün ilke ve devrimlerine, düşünce sistemine ve manevi şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı üyelerimizi ve kamuoyunu doğru yönlendirmek ve yasal her türlü reaksiyonu göstermek" ilk hedefimiz ve ilkemiz olacaktır.

Göreve başladığım süreden bu güne kadar; 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız, Türk Hava Kuvvetlerimizin 110'uncu, Jandarma Genel Komutanlığının 182'nci, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39'uncu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıldönümleri ile 30 Haziran Dünya Emekliler Günü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kbotaj Bayramı kutlanmış, 71'inci onur yılında Kore şehitlerimiz minnet ve şükranla anılmıştır. 

Ayrıca; Türk Milleti'nin zafer ayı olan Ağustos'ta; Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950'nci, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan ve büyük Türk Milleti ile kahraman Türk Ordusunun yeniden dirilişini simgeleyen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü ve Türk Devleti'nin temellerinin atıldığı  30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yılını gururla kutladık. 
 
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emekliye ayrılışının 91'inci yılında (30 Haziran 2018) Anıtkabir Defterine yazmış olduğum yazıyı günün mana ve önemi yansıtması nedeniyle tekrar paylaşıyor, 30 Haziran "Dünya Emekliler Günü"nüzü kutluyorum;

 Ulu Önder ATAM;

"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken (güçlüyken) bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." diye işaret ettiniz.

Atam; siz Evlad-ı Fatihan soyundan gelen birisi olarak mazide muktedirken, o zaman Trablusgarp, Bingazi, Derne, Tobruk daha vatan iken, Osmanlı deniz gücü yetersizliğinden, oralara denizden gitmek mümkün değil iken, çok az bir kısmı demir yoluyla olmak üzere, bazen at sırtında, bazen deve sırtında, bazen yaya 4000 kilometre savaşmak için gidip, savaşıp, 4000 kilometre geri döndünüz.

Bu muktedirliğinizi 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olmanıza rağmen, hiç emekli olmamış gibi ölümünüze kadar devam ettirdiniz.

Daha Cumhuriyet kurulmadan İzmir İktisad Kongresinde askeri zaferlerin, iktisadi zaferlerle taçlanmadıkça bağımsız, hür yaşamanın mümkün olmadığını, yine bize işaret ettiniz.

Sonra, yüzlerce fabrika kurarak, sayıları milyonları bulan işçi sınıfını yarattınız. Köylünün bu ülkenin efendisi olduğunu belirtip desteklediniz. Milletin karnını doyurdunuz. Fabrikalara hammadde üreticisi haline getirdiniz.

Bugün bu ülkede 12 milyonu aşkın emekli varsa, ilke ve düşünceleriniz doğrultusunda yaratılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin, işaretiniz doğrultusunda, yaşlı vatandaşlarını ve emeklilerini milletimizin yaşama kudretinin en önemli kıstası olarak görmesindendir.

Rahat uyu Atam.

Yine dergimizin yayınlandığı dönemin en önemli olaylarından olan ve denizlere sahip çıkma bilincimizi ortaya koyarak egemenliğimizi taçlandıran 1 Temmuz "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" Yüce Türk Ulusuna kutlu olsun.

"Mavi Vatan’ın asker sivil kahraman denizcileri, bu ülke, bu ulus binlerce yıldır size çok şey borçludur. Bugün deniz alaka ve menfaatlerini koruduğumuz ölçüde bağımsız, egemen bir devlet olarak yaşamımızı sürdürebiliriz.

Bu duruma sadece askeri açıdan bakmayınız. Bugün dünya ticaretinin % 90’ı denizlerde sürdürülmektedir.

Tarihi yönden bakıldığında, Yüce Türk Ulusunun denizcilikteki başarıları Hazar ve Karadeniz’de başlar. Oğuz Türklerinden Kayı boyunun simgesi (IYI) gemi ve küreklerini simgeler. Nitekim Timur, Yıldırım Beyazıt’a gönderdiği kinayeli mektubunda küçümseme amaçlı Osmanlılara kayıkçı boyu diye hitap eder.

Büyük Selçuklu Devleti’nin muhteşem hükümdarı Melikşah KARAKUŞ, ismi Aka Türklerinden gelen Ege Adalarının tamamını ünlü denizci kumandan Çaka Bey vasıtasıyla ülkesine katmıştır. Örnek olarak Rodos’un alınışı 1091 yılıdır. Daha sonra elden çıkan Rodos ancak 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 110 bin şehit verilerek  vatan topraklarına katılmıştır.

Ezelden beri Aka Türklerinin olup, o nedenle Ege Adaları denen adalara Yunan Adaları diyenlerin ağzından yel alsın. Çaka Bey’in, Barbaros’un, Hızır Reis’in, Piri Reis’in, Kurdoğlu’nun, Turgut Reis ve daha nicelerinin denizci torunlarının bayramı kutlu olsun.

Dedemin babası Giritli Mustafa Kaptan’da bayramdan nasibini alsın."

Değerli okurlar;

"Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet düşmanlarınca tezgaha konan ve tamamı beraatle sonuçlanan Balyoz, Ergenekon, Casusluk, fuhuş ve benzeri davalar, Yüce Türk Ulusunun subay ve vatanseverlerini, kalleşçe, haince yok etme  davalarıydı.

Türk Ulusuna öyle düşmandılar ki, davanın birisinin adını Ergenekon koydular. Hainler biliniz ki; Ergenekon destanı Türk Ulusunun yüreğinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesile ile kumpas davaları sürecinde kaybettiğimiz silah arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz. 

TESUD olarak; hainlerin, düşmanların ileride ülkemize, ulusumuza daha fazla acılar yaşatmaması için ölünceye kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz. "

Dönem içerisinde üyelerimizin hak ve menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek üzere;

Bir firmanın Mayın Temizleme ve Bomba İmha uzmanı personel ihtiyacı üyelerimize duyurulmuştur.

Mor Optik firmasıyla %30 indirim,

Tömer ile % 40 indirim ve eğitim işbirliği,

Özel Dentapros Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile indirim,
sözleşmeleri yapılmış,

Egebil Okulları Çankaya kampüsü ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

BAŞKANIN DİĞER MESAJLARI