WVF (DÜNYA EMEKTARLAR FEDERASYONU) FAALİYETLERİ


1.Veteran tanımının kapsamı halen birçok ülkede tartışılmaktadır. TESUD’a  göre, veteran tanımı kapsamına ;uzun süre hizmet etmiş emekliler, ihtiyatlar ile çeşitli savaşlarda veya  BM barış operasyonlarında yan yana veya karşı karşıya savaşmış ve bu nedenle sakat kalmış olanlar , yani bizdeki gaziler girmektedir. Bu bölümde bu sayılanlar kısaca emektar olarak isimlendirilecektir.

2.WVF’nin faaliyet alanları, tüm emektarların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve savaşmış olanların savaş sonrası topluma uyum sağlaması ve sakat kalmış olanların ve sürekli psikolojik sorunları olanların en iyi şekilde tedavi ve bakımlarının  sağlanması ve bu şekilde dünyada barış,istikrar ve güvenliğe katkıda bulunulmasıdır.

3.WVF ( World Veterans Federation) ,1950 yılında kurulmuş olup halen 84 ülkeden 170 dernek ve 27 milyon kişiyi temsil etmektedir. WVF uluslararası, hükümetler dışı  ve siyasi olmayan bir örgüttür.WVF’de Türkiye’yi dört askeri dernek (TESUD, TEMAD, TMGD, TŞDYD) temsil etmektedir. Her yıl TESUD vasıtasıyla MSB.tarafından WVF’e üyelik aidatı ödenmektedir.

4.WVF teşkilatında şu alt unsurlar bulunmaktadır:

 a.İcra Komitesi (ExecutiveCommittee)( Gn.Bşk.,Gen.Sek.,4 Daimi Komite Bşk/Bşk.Yrd.)

 b.Daimi Komiteler (StandingCommittees)

 -Avrupa Daimi Komitesi (SCEA)(Türkiye bu komitededir)

 -Asya-Pasifik Daimi Komitesi (SCAP)

 -Afrika Daimi Komitesi (SCAA)

 -Kadınlar Daimi Komitesi (SCOW)

 c.Mali Komite (Financial Committee)

5.Genel Kurul Toplantıları her üç yılda bir farklı bir ülkede yapılmaktadır. 28’inci son Genel Kurul Toplantısı 2015 yılında Sopot-Polonya’da yapılmıştır. Bu toplantıda , TESUD’un uzun süren çabaları ve gayretleri sonucunda, daha önce KKTC Emekli Subaylar Derneği (ESUD)’nin yaptığı tam üyelik başvurusu kabul edilmiştir. Bu WVF kararı önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

6. Avrupa Daimi Komitesi (SCEA)toplantıları da her üç yılda bir farklı bir ülkede yapılmaktadır. Ancak, genel kurul toplantısının yapılacağı yıl SCEA toplantısı yapılmamaktadır. SCEA son toplantısı 2014’te Çetince-Karadağ’da yapılmıştır.

7.Gelecek toplantılar;
   SCEA - 2017 Toplantısı; Gürcistan - Haziran 2017
   Genel Kurul - 2019       ;  (Belirlenecek)