IAC FAALİYETLERİ


1. IAC (International Advisory Committee of Organizations of Reserve Officers): Uluslararası İhtiyat Subayları Dernekleri Danışma Konseyi’dir. Merkezi Moskova’dadır.

 

2.Amacı, bu alanda faaliyet gösteren ve halen bizim de üyesi bulunduğumuz diğer iki uluslararası örgüt CIOR ve WVF ile aynıdır. Halen hem CIOR ve WVF’e, hem de IAC’ye üye olan birçok Avrupa ülkesi bulunmaktadır.

3.IAC katılımı isteğe bağlı ve demokratik bir örgüttür. Kurucu üyeler: Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Slovakya, Tacikistan, Ukrayna, Estonya’dır. Norveç gözlemci statüsünde üyedir. Sonradan başka ülkeler de üye olmuştur.

4.IAC çeşitli ülkelerdeki ihtiyat subayları ve emektar derneklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir uluslararası örgüttür. Hiçbir ticari veya siyasi amacı olmayan bağımsız bir örgüttür. WVF yöneticileri ve üyeleri de IAC toplantılarına katılmaktadır.

5.IAC Mart 2011’de faaliyete geçmiştir. İlk toplantısını 15 Haziran 2011’de Moskova’da yapmıştır. Amacı, çeşitli ülkelerdeki ihtiyat subaylarının ve emektarların menfaatlerini korumak ve çalışmaları uluslararası düzeyde koordine etmektir. Nihai amaç, dünya barışına katkıda bulunmaktır.

6.Halen 27 ülkeden 29 ihtiyat subayları ve emektar derneği IAC’nin üyesidir. En son Fransa üyelik başvurusunda bulunmuş ve kabul edilmiştir.

7. IAC prensipleri gereği üyeler siyasi faaliyette bulunamazlar ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale edemezler.

8. IAC’ye üye olmak için giriş aidatı veya yıllık üyelik aidatı ödenmemektedir. İki yıldan az olmamak üzere ilgi alanına giren bir konuda toplantı düzenlemektedir.

9.IAC faaliyetlerini, karşılıklı tarihi ziyaretler, bilimsel konferanslar, yasal mevzuat değişimi şeklinde ihtiyat subayları ve emektarların menfaatlerini korumak için yürütmektedir.

10.Amaç, ihtiyat subayları ve emektarların menfaatlerini korumak için uluslararası ortamda kamuoyu oluşturmak ve siyasileri demokratik olarak etkilemek suretiyle lehe yasaların çıkarılmasını sağlamaktır.

11.Genç kuşaklar arasında karşılıklı dostluk duygularını geliştirmek ve onları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amaçları arasındadır.

12.Sonuç olarak, IAC’nin kuruluş amacı, ihtiyat subayları ve emektarların menfaatlerini korumak suretiyle dünya barışına katkıda bulunmaktır. Yani, amacı CIOR ve WVF ile aynıdır.

13.IAC tarafından ,Belgrad’da TESUD’un da katıldığı ve Genel Başkanın İngilizce bir bildiri sunduğu “Birinci Dünya Savaşının Sebep ve Sonuçları ile Alınması Gereken Dersler“ konusunda bir bilimsel toplantı düzenlenmiştir.

14.IAC tarafından TESUD’a üyelik daveti yapılmış ve bu konuda ilgili bakanlıkların onayı alınmış olup gerekli formaliteler tamamlanmak suretiyle üyelik başvurusu yapılmıştır.