13 Ekim 2021 Ankara’nın Başkent ilân edilmesinin 98'inci yıl dönümü.13 Ekim 2021 , Çarşamba
13 Ekim 2021 Ankara’nın Başkent ilân edilmesinin 98'inci yıl dönümü.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadelenin başarıya ulaşıp, toprak bütünlüğünün sağlanmasından sonra sıra yeni Türkiye Devleti’nin başkentinin belirlenmesine gelmişti.
 

ATATÜRK, Ankara’nın Başkent ilan edilişini Nutuk’ta şöyle anlatıyor;

"Bu seçimde, coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek, içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de, bilindiği üzere, başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul’un yeni milletvekillerinden bazıları, Refet Paşa başta olmak üzere, İstanbul’un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı.

Ankara’nın gerek iklim, gerek ulaştırma araçları ve gelişme kabiliyet ve istidadı ve gerekse mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar; “İstanbul’un payitaht olması lâzımdır ve mutlaka olacaktır” diyorlardı.

Bu ifadeye dikkat edilirse, bizim başkent deyimiyle kastettiğimiz anlam ile bu ifadelerdeki payitaht deyimini kullananların görüşleri arasında bir fark bulmamak mümkün değildir. Bundan dolayı, bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan ilan ettirerek, “payitaht” sözünün de yeni Türkiye Devleti’nde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lâzım geldi. Dışişleri bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını Meclis’e teklif etti. Altında daha on dört kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi, 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.”

ATATÜRK'ün rehberliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak, Ankara da ilelebet Cumhuriyet'in kalbi, kalesi ve başkenti olacaktır.

Bu vesile ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, sevgiyle, saygıyla ve şükranla anıyoruz.

Ne Mutlu Türküm Diyene!..