OYAK Bilgilendirme Notu28 Aralık 2021 , Salı
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) olarak güncel konuları görüşmek ve üyelerimizin isteklerini iletmek üzere OYAK ile Aralık ayında yaptığımız toplantıda gündeme ilişkin konular görüşülmüştür.
 
Bahse konu toplantıda, OYAK yetkililerince;
OYAK’ın hem ulusal, hem de uluslararası alanda saygın bir güç olduğunu, ulaştığı ekonomik güç sayesinde de dünyanın saygın ekonomik konumunda bulunduğunu,

Üyelerine son 10 yıldan fazla sürede önemli oranda nema dağıtarak ek bir gelir sağladığını, önümüzdeki yıllarda da bunun artarak devam edeceğini,

OYAK tarafından satın alınan işletmelerin vizyonumuz çerçevesinde, bugüne yönelik olarak alınmadığını, bu tür yatırımların geleceğe yönelik olduğunu,

İletişim kanallarının her zaman açık olduğunu, web sitemiz, dergimiz, iletişim numaralarımız ile Genel Merkezimizdeki temsilciler tarafından her sorunuza cevap verileceğini,

TESUD’un belirttiği konulara yönelik olarak;
Başakşehir Projesinin OYAK üyelerinin sürdürülebilir nemasına katkı sağlamak amacıyla gelir getiren ticari proje olarak geliştirildiğini; Bu projeden elde edilecek gelirin bireysel eşitlik ve kaynakların adil dağılımı ilkeleri çerçevesinde tüm üyelere NEMA olarak dağıtılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Başakşehir’de gelir getirici maksatla yapılacak bu konutlar için 2022 yılının Şubat veya Mart ayında belirli süre ile projenin önce OYAK üyelerine duyurulacağını, müteakiben üye olmayanlara satış için sunulacağını,

Emekli Maaşı Sistemi gereği üyelerimizin bankaya yatırılan nemalarından promosyon alınması konusunda 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul da temenni kararının alındığını, çalışmaların alınan temenni kararlar çerçevesinde devam ettiğini,

Emekli Maaşı Sistemindeki üyelerin Temsilciler Kurulunda temsil edilmesine yönelik olarak TESUD ile Milli Savunma Bakanlığı arasında görüşmelerin devam ettiğini,
Satın alınan TOTAL’in büyükşehirlerimizde sayılarının arttırılması ve bayilerimizde yenileme çalışmalarının devam ettiğini dile getirmişlerdir.