Kamuoyu Duyurusu19 Mart 2021 , Cuma
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, okullarda Öğrenci Andı'nın okunması uygulamasını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğinin iptali için açılmış olan davanın reddedilmesi suretiyle, Öğrenci Andı’nın artık okullarda okunmaması karara bağlandı.

Öğrenci Andı 1933 yılından bu yana ilköğretim okullarında okutulmaktaydı. 2013 yılında MEB’nın İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak And’ın okunmasına son verilmişti. Türk Eğitim Sendikası’nın bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali davası ile ilgili karar açıklandı. Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu’nun daha önce 2018 yılında alınan yürütmeyi durdurma kararının tam tersi yönde karar alması ile MEB’nın Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmeliği kabul edilmiş oldu.

Öğrenci Andı’nın metnini hepimiz biliyoruz. Metin içinde geçen hiçbir cümleye, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma iradesinde olan hiç kimsenin itirazının olamayacağı kanaatindeyiz. Andımız’ın okullarda okunması ile çocuklarımızda, ilkokuldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyma ve ülkesine bağlı olma bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı açıktır.

Andımız’ın okunmasına karşı olanların ortaya koydukları gerekçeler; bilimsellikten uzak olduğu gibi içinde bulunduğumuz dönemde ve yakın geçmişte yaşanan ve ülke bütünlüğüne kast eden eylemlerin düşünsel nedenlerinin doğru tespit edilemediğini göstermektedir.

Andımız’ın kaldırılması ile “Ne Mutlu Türküm Diyene” gururunu bayraklaştıran Mustafa Kemal ATATÜRK ve bu gururu taşıyan Türk Milleti ile inatlaşılmaktadır. İnatlaşılan Türk Atatürk’ün deyişiyle “Türk yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir”. Bu inattan hemen vazgeçilmelidir.
   
Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun kararı henüz imzadan çıkmamıştır. Devlet yetkilileri tarafından bu konunun yeniden değerlendirilmesinin ve yanlış olduğunu düşündüğümüz bu kararın düzeltilmesinin veya MEB yönetmeliğinde ivedi olarak yeni bir düzenleme yapılarak Andımız’ın yönetmelikte yer almasının sağlanmasının uygun olacağı düşüncemizi kamuoyu ile paylaşırız.