Kamuoyu Duyurusu15 Mayıs 2019 , Çarşamba
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tarafından 18 Mayıs 2019 günü saat 14:00’de; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi Konferans Salonunda (Necatibey Cd. No:82 Kat:8 Kızılay/Ankara), sözde Pontus Soykırımının 100’üncü yılı münasebetiyle bir etkinlik yapılacağı, etkinlikte sözde soykırımla ilgili konuşmaların yanı sıra Topal Osman’ı anlatan belgesel film gösterimi yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Sözde Pontus Soykırımı iddiası; kısaca, Kurtuluş Savaşımız sırasında Anadolu’da yaşayan Rumların soykırıma uğratıldığı söylemidir. Yunanistan Meclisi Şubat 1994’de aldığı bir kararla “19 Mayıs” gününü “Pontus Soykırım Günü” ilan etmiş ve o tarihten bu yana sözde soykırım ile ilgili propaganda faaliyetleri sürdürülmektedir.  

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devlet otoritesinin zayıflamasını ve Mondros Mütarekesinin oluşturduğu koşulları fırsat bilen Rumlar, oluşturdukları çetelerle bulundukları bölgede yaşayan Türk halkını göçe zorlamak için saldırılar düzenledikleri, Türklerin de bu saldırılara karşı koyma gayreti ile çatışmalar  çıktığı bilinen tarihi gerçeklerdir.     

Soykırım iddiası; olayları çarpıtmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili uluslar arası kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabasıdır. Sözde soykırım günü olarak “19 Mayıs” gününün seçilmiş olması da bu niyetin en belirgin kanıtıdır. Yapılmak istenen, Milli Kurtuluş Mücadelemizi değersizleştirmek suretiyle gelecekte ortaya atacakları hak iddiaları için zemin hazırlanmasıdır.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak biz bu tarihi çarpıtmayı, bu çarpıtmaya düşünce özgürlüğü adı altında destek olma ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini suçlu gösterme çabasını şiddetle kınıyoruz. Bu çabanın kendi başkentimizde sergileniyor olması kabul edilemez bir husustur. Sözde soykırım iddiasını yayma çabasının önüne geçilmediği takdirde, bu hususun gelecekte ülkemizin karşısına daha büyük bir sorun olarak çıkacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, devletimizin resmi kurumlarınca, kendi topraklarımızda ülkemiz aleyhine yapılan bu etkinliğe karşı tedbir alınmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)
Genel Merkezi