KAYBETTİKLERİMİZ

  • AHMET TINAR KUR.ALB. (Em.) 07600 - ANTALYA Vefat Tarihi : 18 Temmuz 2014
  • NUMAN GÜNEYGİL P.BNB. (Em.) ATAKENT - KARŞIYAKA / İZMİR Vefat Tarihi : 06 Haziran 2014
  • Kazım AKAY Ord.Alb.(Em.) 06610 - Çankaya - ANKARA Vefat Tarihi : 00 00 0000