KAMUOYU DUYURUSU24 Kasım 2017 , Cuma

KAMUOYU DUYURUSU

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), 03.12.2013 tarihinde Türkiye Muharipler Derneği’nin 04 Mart 1984 tarihli Genel Kurul Kararı ile derneğin Gaziantep Şubesi dışındaki taşınmazlarının Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne bırakılmasına ilişkin Genel Kurul Kararının iptali istemiyle dava açmıştır.

(Kapatılan) Ankara 27.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada davanın kabulüne karar verilmiş, basında da TESUD’a ait taşınmazların TEMAD tarafından alınacağına ilişkin haberler yer almıştır. Davanın kabulüne ilişkin karar, TESUD tarafından temyiz edilmiş, anılan karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2015/14274 sayılı kararı ile bozulmuş ve davacı tarafından yapılan karar düzeltme talebi de reddedilmiştir. Davanın yeniden görüldüğü Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/728 Esas sayılı dosyasının 23.11.2017 tarihli duruşmasında, Yargıtayın bozma kararına uyulmasına ve TESUD’un taşınmazlarının üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

33 yıl önce de aynı konuya ilişkin davanın TEMAD tarafından açıldığı ve reddedildiği, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 02.07.1985 tarih ve 85/5589-6281 kararı ile onandığı, bu sebeple kesin hüküm teşkil ettiği, 2013 tarihinde aynı konuya ilişkin açılan bu davanın da kesin hüküm nedeniyle açılmaması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Yaklaşık 4 yıldır dernek faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkileyen dava süreci, kamuoyunda emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında anlaşmazlık olduğuna yönelik algı yaratılmasına neden olmuştur.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emekli ve muvazzaf tüm unsurlarının birlik ve beraberliğinin bozulmasına yönelik bütün girişimlerin karşısındadır ve karşısında olmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, TESUD tüm faaliyetlerinde diğer askeri derneklerle eşgüdüm içerisinde bulunmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye önem vermektedir. Bundan sonra da çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.