Ankara Sakarya Meydanında “Nöbet Bizde” etkinliği gerçekleştirilmiştir.09 Mayıs 2017 , Salı

TSK ile ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamelerde bulunan hatalara kamuoyunun dikkatini çekmek ve güncel gelişmeler hakkında değerlendirme yapmak maksadıyla, 06 Mayıs Cumartesi 13.00’da Ankara Sakarya Meydanında “Nöbet Bizde” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğe katılan meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.
Etkinlikte okunan Basın Açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli Basın Mensupları;

Hepinizin bildiği gibi uzun bir süre ülkemizin enerjisini alan, çözüm bekleyen çok önemli iç ve dış sorunlarımızın ertelenmesine sebep olan 16 Nisan halk oylaması tamamlanmıştır.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesini isteyenler, oylama öncesinde adil olmayan baskıcı bir kampanya yürütmüş, devletin tüm olanaklarını kullanmış, teklife karşı olanları terör örgütleri ile bir olmakla suçlamış, buna rağmen çok küçük bir farkla değişikliğin kabulünü sağlayabilmişlerdir.

Ancak anayasalar toplumsal uzlaşı metinleridir ve toplumun tüm kesimlerinin büyük oranda onayı gerekmektedir. Nitekim TBMM’de değiştirilmesi için de normal bir kanun gibi salt çoğunluk değil, üçte iki çoğunluk aranmaktadır. Bu nedenle, elde edilen sonuç yöneticiler tarafından doğru değerlendirilmeli ve uygulamada dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, bu süreçte kaybedilen zamanın telafisi için yetkililerin acil olarak Kıbrıs, Suriye, Ege’de Ada, Adacık ve Kayalıklarımızın İşgali, Terör ve Ekonomi gibi hayati sorunlarımıza yoğunlaşmaları gerekmektedir.

Değerli Basın Mensupları; Türk Milletine ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlenen irticai FETÖ kalkışması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak çıkartılan bazı Kanun Hükmünde Kararnameler hala yeniden değerlendirilmeyi beklemektedir.

Bunlardan; TSK’nın emir komuta yapısının değiştirilmesi, bazı Askeri Okulların kapatılması, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanması, Yüksek Askeri Şûra’nın yapısının değiştirilmesi, GATA ve Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile ilgili kararlar TSK’lerinin muharebe gücünü olumsuz olarak etkileyip, siyasallaşmasına zemin hazırlayacağından, bir an önce yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Yapılan düzenlemeler birçok olumsuzluklara neden olmakta, bunların bir kısmı basına ve sosyal medyaya da yansımaktadır. Son olarak, basında yer alan Harp Okullarına alınan bir kısım öğrencilerin parti bağlantılarına yönelik haberler ile sosyal medyadaki terörle mücadele harekâtı yapan bir birlikte görevli personele kamu hastanelerinde verilen raporlarda tespit edilen %6000’lik artış bilgileri bile bu konunun bir an önce ele alınmasının gerekliliğini göstermektedir.

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.